• Telefon upravnika zgrada
 • 011 3442 835 / 065 3442 835

Ko je upravnik zgrade?

Da bi se podigla svest o važnosti i brige o zgradama u kojima živimo, Vlada Republike Srbije je krajem 2017 godine izglasala zakon o izboru upravnika zgrade. To nije ništa novo s obzirom da je u pojedinim zgradama i ranije postojao predsednik kućnog saveta. Tako da je sad po novom zakonu predsednik kućnog saveta upravnik zgrade. Stanari mogu između sebe da se dogovore i da sami izaberu upravnika svoje stambene zgrade. To bi trebala da bude osoba od poverenja, koja se najviše interesuje za održavanje i higijenu same zgrade. Međutim, ako stanari nemaju adekvatnu osobu za tu namenu ili nemogu da se dogovore i slože oko izbora,upravnika zgrade postavlja lokalna samouprava. Upravnik zgrade nema pravo da stanarima ulazi u stan, niti da proverava ko se nalazi u stanovima. U stan mogu da ulaze samo nadležni policijski organi. Upravnici zgrade su samo zastupnici volje stanara i oni zastupaju njihove interese.

Koje su obaveze upravnika zgrade?

Posao svakog upravnika zgrade jeste da brine o redovnom održavanju apsolutno svih zajedničkih delova zgrade, čistoći i higijeni zgrade, kako unutar zgrade tako i oko same zgrade. On mora da ima dobru komunikaciju sa svim stanarima, tako da mogu zajedno da donose odgovarajuća rešenja, kako i na koji način bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja u zgradi. Upravnik zgrade organizuje skupštinu stanara,na kojima će se rešavati način plaćanja popravki ukoliko dođe do nekih kvarova u zgradi. Jednom godišnje mora da organizuje pregled liftova ako lift postoji u zgradi. Mora da vodi popis stanara i licima kojima je stan izdat u zakup. Vodi računa o prihodima i rashodima stambene zajednice. Organizuje hitne intervencije koje stanari prijave,ako dođe do nekog kvara. Vodi računa da se u zgradama poštuje kućni red i mir. Upravnik zgrade je osoba koja zastupa stanare i po njihovoj prijavi je dužan da preduzme sve odgovarajuće mere, kako bi zgrada u koju stanuju ,bila jedna lepa i uređena zgrada prijatna za stanovanje.

Za sve radove na zajedničkim delovima zgrade stanari su dužni da plaćaju popravke, a troškove će upravnik zgrade ravnomerno raspodeliti srazmerno broju posebnih delova zgrade odnosno stanova i lokala ili kvadrature posebnih delova.

najbolje cene upravnika zgradeProvereno Najbolje Cene

fokus na kvalitet upravnikaNaš fokus je kvalitet

dugogodišnje poslovanje iskustvo upravnika zgradeDugogodišnje poslovanje u delatnosti profesionalnog upravljanja od preko 10 godina i preko 10.000 zadovoljnih korisnika

Kako do naših usluga?

 • 1 Izaberite Uslugu
 • 2 Pošaljite nam zahtev za ponudu
 • 3 Zakažite Razgovor
 • 4 Postanite naš korisnik

Cenovnik

Da vaša svakodnevica postane jednostavnija i rasterećenija.

Kako bi se uverili u kvalitet naših usluga, svim korisnicima poklanjamo 2 meseca gratis usluge upravnika zgrade!

Osnovni Paket

PO DOMAĆINSTVU OD

200.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Organizovanje prikupljanja novčanih sredstava putem naših uplatnica za tekući i investicioni fond zgrade

Paket +

PO DOMAĆINSTVU OD

450.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Čišćenje zgrade jednom nedeljno

 • Poklon LED rasveta

 • Organizovanje prikupljanja novčanih sredstava putem naših uplatnica za tekući i investicioni fond zgrade

 • Mašinsko pranje zgrade tri puta godišnje

Paket po dogovoru

PO DOMAĆINSTVU OD

???.00 RSD

 • Napravite paket
  u skladu sa vašim
  potrebama

 • ?

 • ?Copyright © Upravnik zgrade Beograd 2020