• Telefon upravnika zgrada
 • 011 3442 835 / 065 3442 835

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)
Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016)
Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispravka, 64/2010 – US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – US, 50/2013 – US, 98/2013 – US, 132/2014, 145/2014)
Zakon o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – US, 96/2015, 47/2017 – Autentično tumačenje)
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80, 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005)
Zakon o žaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015)
Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – USJ, br. 57/1989, „Sl. list SRJ“, br. 31/1993)
Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015)
Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 99/2011 – dr. zakoni)
Zakon o računovodsvu („Sl. glasnik RS“, 62/2013)
Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011, 139/2014 – dr. zakon)
Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – Autentično tumačenje, 112/2015)
Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015)
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)
Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, br. 71/1994, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon)
Zakon o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012)

najbolje cene upravnika zgradeProvereno Najbolje Cene

fokus na kvalitet upravnikaNaš fokus je kvalitet

dugogodišnje poslovanje iskustvo upravnika zgradeDugogodišnje poslovanje u delatnosti profesionalnog upravljanja od preko 10 godina i preko 10.000 zadovoljnih korisnika

Kako do naših usluga?

 • 1 Izaberite Uslugu
 • 2 Pošaljite nam zahtev za ponudu
 • 3 Zakažite Razgovor
 • 4 Postanite naš korisnik

Cenovnik

Da vaša svakodnevica postane jednostavnija i rasterećenija.

Kako bi se uverili u kvalitet naših usluga, svim korisnicima poklanjamo 2 meseca gratis usluge upravnika zgrade!

Osnovni Paket

PO DOMAĆINSTVU OD

200.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Organizovanje prikupljanja novčanih sredstava putem naših uplatnica za tekući i investicioni fond zgrade

Paket +

PO DOMAĆINSTVU OD

450.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Čišćenje zgrade jednom nedeljno

 • Poklon LED rasveta

 • Organizovanje prikupljanja novčanih sredstava putem naših uplatnica za tekući i investicioni fond zgrade

 • Mašinsko pranje zgrade tri puta godišnje

Paket po dogovoru

PO DOMAĆINSTVU OD

???.00 RSD

 • Napravite paket
  u skladu sa vašim
  potrebama

 • ?

 • ?Copyright © Upravnik zgrade Beograd 2020